ความลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอ๊ตแลนติดภาคตะวันตก พื้นที่ทั้งหมดเริ่มจากตอนเหนือของเบอร์มิวดาไปถึงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาและจากฟลอริดามุ่งตรงไปทางตะวันออกทำมุมสี่สิบองศากับเส้นรุ้งผ่านบาฮามัสและเปอร์โตริโก จากนั้นก็ย้อนเฉียงกลับไปสู่ทางใต้ตอนเหนือของเบอร์มิวดาอีก ซึ่งทำให้อาณาบริเวณแห่งนี้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยม และอาณาบริเวณรูปสามเหลี่ยมแห่งนี้เอง ที่เป็นแหล่งกำเนิดปรากฏการณ์ลี้ลับมหัศจรรย์ขึ้นในยุคอวกาศของชาวเราในปัจจุบัน เป็นสิ่งลึกลับและเหลือเชื่อหากจะบอกท่านว่า เริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1945 มาจนถึงปัจจุบัน เครื่องบินจำนวนกว่า 100 เครื่องและเรือเดินสมุทรอีกจำนวนมากหลายได้หาหายในบรรยากาศและพื้นทะเล ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนี้โดยไม่ร่องรอย ชีวิตมนุษย์นับจำนวนพันในระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา ได้หายไปโดยไม่มีซากศพแม้แต่รายเดียว หรือเศษชิ้นส่วนใด ๆ ของเรือหรือเครื่องบินที่หายไปเหลือให้เห็นการหายสาบสูญของเรือ เครื่องบินและชิวิตมนุษย์ในดินแดนสามเหลี่ยมเมอร์บิวดา ยังคงปรากฏอยู่ต่อไป และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ทั้งที่ชาติต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสูญเสียเหล่านี้ ต่างก็พยายามดำเนินการค้นคว้าหาสาเหตุแห่งปรากฏการณ์อันประหลาดและลึกลับนี้อย่างเร่งด่วน แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถบอกสาเหตุและหาทางป้องกันจากภัยที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ได้