การหนีออกจากแรงดึงดูดของโลก
การหนีให้พ้นจากสนามแรงดึงดูดของโลกต้องส่งยานอวกาศให้มีความเร็วประมาณ 25,000 ไมล์(40,000กิโลเมตร)ต่อชั่วโมงในความเร็วขนาดนี้ ยานอวกาศสามารถเดินทางพ้นจากอิทธิพลสนามแรงดึงดูด ของโลกและถ้าหากยานอวกาศที่ส่งขึ้นไปในอัตราความเร็วดังกล่าวใต้อิทธิพลของแรงดึงดูดของเทห์ใดๆ บนท้องฟ้าแล้วมันจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนเทห์อื่นๆ ในระบบสุริยจักร์วาลที่อัตราความเร็ว (40,000ไมล์ต่อชั่วโมง)และด้วยการกำหนดเวลาที่แน่นอน จึงสามารถส่งยานอวกาศไปยังดวงจันทร์ในการ เดินทาง ของยานอวกาศ อะพอลโล่ 3 ครั้งด้วยกันนักวิทยาศาสตร์กำหนดให้เดินทางผ่าน ไปด้านหน้าของ ดวงจันทร์และ เมื่อตกอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของดวงจันทร์ยานอวกาศอะพอลโล่ของสหรัฐทั้ง3ลำจะเดินทาง ผ่านไปยังด้านหลัง ของดวงจันทร์ และถ้าหากไม่มีการปรับ ทิศทางของอะพอลโล่ทั้ง3ลำแล้วเมื่อมันเดินทาง ผ่านทางด้านหลังก็จะเดินทางกลับโลกโดยวิธีการลดความเร็วขณะที่ยานอะพอลโล่อยู่ทางด้านหลังของ ดวงจันทร์ให้ต่ำลง ยานอะพอลโล่ก็จะอยู่ในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ก็เพราะแรงดึงดูดของดวงจันทร์ ปัญหาที่ซับซ้อนสามประการในการส่งจรวด ไปยังดวงจันทร์ได้แก่ ปัญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของโลก ของยานอวกาศ และดวงจันทร์ซึ่งแม้จะเขียนสมการของการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ของการเคลื่อนที่ทั้ง3 (ของโลกยานอวกาศและดวงจันทร์)ได้ก็จริงแต่การแก้ไขปัญหาอื่นๆยังไม่สามารถทำได้จนถึงยุคคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทอลซึ่งมีความเร็วในการทำงานสูงมากมาใช้แก้ปัญหา ในการเดินทางในอวกาศของมนุษย์ในยุคบุกเบิกยานอวกาศจึงพบความสำเร็จในที่สุดเพราะคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณการเดินทางของ จรวดในระยะไกลแก้สมาการอันซับซ้อนในเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่รวมทั้งยังแปลความหมายของการเคลื่อนที่ของยานอวกาศและยังสามารถเปรียบเทียบเส้นทางการบิน ที่เตรียมไว้กับเส้นทางที่ยานอวกาศเคลือน ตัวไปจริง ๆทุก ๆขณะ นอกเหนือไปจากสนามแร็งดึงดูดของโลกที่มีอิทธิพลต่อเทห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยจักรวาลแล้ว สนามแร็งดึงดูด ของโลกยังมีอิธิพลต่อยานอวกาศในวงโคจรใกล้ๆบริเวณผิวของโลก มีโมเลกุลของอวกาศ มีอะตอมและอนุภาคขนาดเล็กขณะทยานออกไปยังผิวโลก แต่โดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์ตัดทิ้งผลกระทบ เช่นนี้ออกไป แรงอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อยานอวกาศได้แก่ความกดดันของรังสีและแรงอนุภาคเล็กๆ ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ยิ่งไปกว่านั้นกำลังงานที่มีผลกระทบต่อเทห์ที่โคจรรอบโลกจากยานอวกาศอาจตัดเส้นแรงสนามแม่เหล็กของโลกผลกระทบต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วต้องนำมาพิจารณาในสมาการต่างๆสำหรับใช้ในการแก้ ปัญหาการเคลื่อนที่ของยานอวกาศ