ไอแซค นิวตัน (Isaac Newton)
เซอร์ไอแซค นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เขาได้ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญๆ และได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับกฎของการเคลื่อนไหวซึ่งระบุว่าสิ่งของเคลื่อนไหวอย่างไร เขาได้คิดค้นคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าแคลคูลัส ค้นพบว่าแสงสีขาวประกอบขึ้นจากทุกสีในสีรุ้ง และได้ค้นพบกฎแห่งอำนาจดึงดูด เขาห็นผลแอปเปิลหล่นมาจากต้นไม้ เขาสงสัยว่าทำไมมันจึงหล่นลงพื้นแทนที่จะลอยไปกลางอากาศ เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าวัตถุทุกอย่างในอวกาศจะดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยผ่านทางอำนาจของการดึงดูด นิวตันเกิดในฟาร์มแห่งหนึ่งในลินคอร์นเชียร์ในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.1642 เขาได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และเป็นศาสตราจารย์ที่เคมบริดจ์เมื่ออายุได้ 26 ปี ในปี 1687 เขาได้ตีพิมพ์หนังสือที่มีชื่อเสียงของเขาคือ Principia ในหนังสือดังกล่าว นิวตันเขียนถึงกฎของการเคลื่อนไหวและการดึงดูดทั่วจักรวาล ในปี 1705 นิวตันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางโดย ควีนแอนน์ นิวตันถึงแก่กรรม เมื่อปี ค.ศ.1727