จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar)
จูเลียส ซีซาร์ เป็นนายพลที่ยิ่งใหญ่ของโรมัน และเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เขาเกิดในโรมเมื่อ 100 ปีก่อนคริสตศักราช ในเวลานั้น ขุนนางหรือคนธรรมดาหรือพวกไพร่มักจะต่อสู้กันและกันในสงครามกลางเมือง ซีซาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงในพวกไพร่ เขาได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่ง ต่อมาซีซาร์ได้เข้าร่วมในกองกำลังของพวกขุนนาง และได้รับคัดเลือกให้เข้าไปในสภาที่ปรึกษา ตำแหน่งดังกล่าวทำให้เขาเป็นหนึ่งในสองของผู้ปกครองกรุงโรม ซีซาร์ตัดสินใจสร้างชื่อเสียงโดยการเป็นนายพล เขาปกครองเมืองกวล (Gaue) ซึ่งปัจจุบันเป็นชนบทในประเทศฝรั่งเศส ซีซาร์ได้นำกองทัพของเขากลับกรุงโรม ปอมเปอีซึ่งเป็นที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งได้หนีไปยังประเทศกรีซ ซีซาร์จึงกลายเป็นผู้ปกครองกรุงโรมแต่เพียงผู้เดียว ซีซาร์ได้ออกติดตามปอมเปอีและได้รับชัยชนะ เขากลับมายังกรุงโรมและกลายเป็นเผด็จการ ซีซาร์ถูกศัตรูฆ่าตายในกรุงโรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ก่อนคริสตศัการาช 44 ปี