คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus)
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เป็นผู้ค้นพบโลกใหม่ของอเมริกา เขาค้นหาเส้นทางใหม่สู่เอเชียและประเทศจีนที่มั่งคั่ง แต่เขาไม่ได้ต้องการพิสูจน์ว่าโลกกลม โคลัมบัสเกิดในปี 1451 ที่เจนัว ประเทศอิตาลี เขาศึกษาการเขียนแผนที่และวิชาภูมิศาสตร์และตัดสินใจว่าเขาสามารถค้นพบเอเชียได้โดยการแล่นเรือไปทางทิศตะวันตกโดยการ ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคในปี 1492 เขาได้แล่นเรือพร้อมลูกเรือ 90 คน โดยเรือนินา (Nina) พินตา (Pinta) และซานตา มาเรีย (Santa Maria) ในวันที่ 12 ตุลาคม ปี 1492 เรือของเขาได้แล่นมาถึงเกาะบาฮามาส์ ซึ่งเขาคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย โคลัมบัสได้ตั้งชื่อมันว่า ซาน ซัลวาดอร์ เขาได้เดินเรืออีกสามครั้งไปยังอินเดียตะวันตก เขาเสียชีวิตในปี 1506 โดยยังคงเชื่อว่าเขาเคยแล่นเรือไปถึงเอเชีย