วิลเลียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)
วิลเลียม เช็คสเปียร์ ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นนักเขียนบทละครตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ เขาเกิดที่สแตรทฟอร์ดออน เอวอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1564 เมื่ออายุได้ 18 ปี เขาแต่งงานกับ แอนน์ ฮาราเรย์ ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 3 คน ในปี 1572 เขาได้แสดงละครและเขียนบทละครให้กับบริษัทโรงละครแห่งลอนดอน เช็คสเปียร์เขียนบทละครของเขาส่วนใหญ่ระหว่างปี 1590 ถึง 1610 บทละครของเขาแสดงออกถึงความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ ลักษณะที่ทรงอำนาจที่เขาสร้างขึ้นได้แสดงออกซึ่งความคิด แนวความคิด และอารมณ์ ในทางที่มีพลังและมีความสวยงาม เขาได้เขียนเกี่ยวกับการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ทุกประเภท ตั้งแต่กษัตริย์ และนักรบจนถึงโจร คนโง่ คนรัก และนักฆ่า ในบทละครของเขา เขาได้แสดงให้เห็นถึงความรู้อันเชี่ยวชาญในหลายวิชาของเขา รวมทั้งดนตรี กฎหมาย การทหาร คัมภีร์ไบเบิล และการเมือง เช็คสเปียร์เขียนบทละครอย่างน้อย 37 เรื่อง และบทกวีมากกว่า 150 บท ซึ่งเรียกว่า Sonnet (โคลงชนิดหนึ่ง) บทละครของเขาได้ถูกจัดเป็นละครชวนหัว ละครประวัติศาสตร์ และโศกนาฏกรรม เช็คสเปียร์ ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1616