โมสาร์ท (Mozart)
โมสาร์ทเป็นนักเรียบเรียงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกทุกยุคทุกสมัย ตอนที่เขาเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 35 ปี เขาได้เรียบเรียงดนตรีมาแล้วเกือบ 800 ชิ้น โมสาร์ทเกิดในแซลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 1756 เมื่ออายุได้สามขวบเขาได้ฝึกเรียนฮาร์พชิคอร์ด (harpsichord) (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายเปียโน) และเริ่มเรียบเรียงดนตรีเมื่ออายุได้ห้าขวบ โมสาร์ทเรียบเรียงดนตรีทุกชนิด รวมทั้งซิมโฟนี โอเปร่า ดนตรีสำหรับเต้นรำ และดนตรีที่ใช้ในพิธีทางศาสนา ทุกวันนี้เปียโนเป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ และเขาเป็นคนทำให้มันเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก โมสาร์ทถึงแก่กรรมใบปี ค.ศ.1791