อด๊อล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler)
            อด๊อล์ฟ ฮิตเลอร์ ปกครองประเทศเยอรมันในฐานะเผด็จการตั้งแต่ปี 1933 ถึงปี 1945 เขาพยายามปกครองยุโรปแต่ก็พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง
            ฮิตเลอร์เกิดที่ประเทศออสเตรีย ในปี 1889 เขาเป็นทหารในกองทัพเยอรมันระหว่างสงความโลกครั้งที่หนึ่ง และได้รับบาดเจ็บในปี 1920 เขาได้ร่วมพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคที่เรียกว่า นาซี และได้เป็นผู้นำพรรคในปี 1921 เขายืนยังว่าเยอรมันเป็นชนชาติที่มีความฉลาดกว่าชนชาติอื่น และสัญญาว่าจะสร้างอาณาจักรเยอรมันให้ได้ เขากลายเป็นเผด็จการในปี1933 และได้จัดการรณรงค์ต่อต้านคนที่คัดค้านเขา เขาได้ฆ่าคนเป็นล้านๆ คนในค่ายกักกัน รวมทั้งฆ่าชาวยิวตายถึงหกล้านคน
            ฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นโดยการรุกรานโปแลนด์ในปี 1939 ในตอนแรกเยอรมันชะสงครามหลายครั้ง แต่ทหารพันธมิตรได้ยกเข้าประชิตใจกลางของประเทศเยอรมัน ฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายในเดือนเมษายน ปี 1945