หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)
หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นนักเคมีชาวฝรั่งเศสผู้ยิ่งใหญ่ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องแบคทีเรีย ปาสเตอร์เกิดในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1822 เขาได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยและเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในฝรั่งเศส เขาพบว่าอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งต่างๆ อาทิเช่น เหล้าไวน์ และนมเกิดการเปรี้ยวขึ้น เขาคิดค้นกระบวนการทำของเหลวเหล่านี้ให้ร้อนเพื่อลดหรือป้องกันไม่ให้มันเสียเรียกว่า ปาสเตอไรเซชั่น (pasteurization) เขายังได้ช่วยพิศุจน์ว่าจุลชีพ (microbe) หรือจุลินทรีย์ (germs) เป็นสาเหตุของโรคบางชนิด เขาสามารถป้องกันมนุษย์และสัตว์จากโรคเหล่านี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีน และได้พัฒนาวิธีการรักษาโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากการถูกสัตว์บ้ากัด งานของปาสเตอร์ได้ช่วยเหลือผู้ผลิตเหล้า คนปลูกไหม ชาวนา และคนเลี้ยงแพะของฝรั่งเศส งานค้นพบของเขาที่ว่าเชื้อโรคส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อจุลินทรีย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการแพทย์ ปาสเตอร์ เสียชีวิตในปี ค.ศ.1895