เฮนรี่ เฟเบอร์ (Henry Fabre)
เฮนรี่เฟเบอร์ เพื่อน ของ แมลง ในการต่อสู้หรือ "สงคราม" ย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะแมลงต่อตัวเมียตัวหนึ่งกำลังพันตูกับแมงมุมตัวใหญ่ในโพรงของแมงมุมตัวต่อพยายามดึงแมงมุมออกจากโพรงดิน แต่ไม่สำเร็จ นางต่อต้องละจากตัวแมงมุมใหญ่ บินผละออกมาตั้งหลักใหม่ในอากาศแล้วก็กลับเข้าโจมตีอีกครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุด แมลงต่อเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่แทนที่จะใช้แรงฉุดดึงแมงมุมออกจากโพรงตรง ๆ กลับจัดการให้แมงมุมม้วนตัวเองเป็นก้อนกลมๆ คล้ายลูกบอลก่อนแล้วจึงจัดการดึงออกจากโพรงดิน คราวนี้นางต่อประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย พอแมงมุมออกมาพ้นโพรงดิน นางต่อก็รีบวางไข่ไว้บนตัวแมงมุมทันที แมงมุมนี้จะเป็นอาหารสำหรับลูกของนางที่เกิดจากใข่ที่นางวางไว้บนตัวแมงมุม เมื่อลูกออกจากไข่เป็นตัวหนอนยังอ่อนแอ ก็เป็นเวลาที่แมงมุมเริ่มเน่าพอดี ใช้เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตได้ทันเวลาเมื่อตัวต่อวางไข่และจัดการเก็บแมงมุมไว้ในที่มิดชิดแล้วนางก็บินผละไป ตัวต่อบินผละไปแล้วก็จริง แต่คนอีกคนหนึ่งยังไม่ยอมผละไป เขาเฝ้าจ้องดูการต่อสู้ของตัวต่อและแมงมุมมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้และเขายังเฝ้าสังเกตุการเจริญเติบโตของตัวต่อที่ออกจากไข่ต่อไปอีก เขาผู้นี้เป็นชาวฝรั่งเศสชื่อ เฮนรี่ เฟเบอร์ ยีนเฮนรี่คาสิเมียร์เฟเบอร์(Jean Henri Casimir Fabre) เป็นนักธรรมชาติวิทยา เกิดที่เซนท์ เลออนส์ ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1823 ภายหลังจบจากวิทยาลัยครูเขาได้บรรจุไปเป็นครูต่างเมือง แต่สอนอยู่ไม่นานก็ย้ายกลับมาเป็นครูที่บ้านเกิดของเขาที่นี่เองเฟเบอร์ได้บุกเบิกการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักเรียนหญิงของเขาอย่างจรีงจัง เขาใช้ชีวิตเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์อยู่หลายสิบปี จนกระทั่งปี ค.ศ. 1870 จึงลาออกแล้วเดินทางกลับไปอยู่บ้านในหุบเขาโรเน่(Rhone) อย่างสุขสงบในบั้นปลายของชีวิตที่หุบเขา เฟเบอร์อุทิศชีวิตให้กับการศึกษาประวัติธรรมชาติและศึกษาเรื่องแมลงอย่างทุ่มเท เฮนรี่ เฟเบอร์ ถึงแก่กรรมเมื่อปี ค.ศ. 1915 ในขณะที่เขากำลังเรื่องของธรรมชาติค้างไว้อีกหลายเรื่อง ในชั่วชีวิตของเฟเบอร์ เขาสนในเรื่องของแมลงมากที่สุดจนอาจจะเรียกได้ว่าลุ่มหลง และในพวกแมลงด้วยกันเขาได้ใช้ความสังเกตอย่างใกล้ชิตยิ่ง ก็ได้แก่ พวกมด ตั๊กแตนต่อยมวย แมลงมอธ(คล้ายผีเสื้อ แต่เป็นผีเสื้อกลางคืน) แมงมุมและผึ้ง แตนต่อจนได้รายละเอียดของแมลงเหล่านี้มากมาย อาจกล่าวได้ว่าที่เรารู้เรื่องราวของมดของผึ้งดีในปัจจุบันก็เนื่องมาจากความอุตสาหะวิริยะของเฟเบอร์ เขาเป็นคนริเริ่มก่อนเมื่อได้ความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาก็นำไปเขียนตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องที่เขาเขียน ต่อมาใช้เป็นตำราว่าด้วยเรื่องแมลง เพราะผลงานของเขาเด่นและยอดเยี่ยมทั้ง ๆ ที่มิได้เป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนจึงนับได้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะทางด้านแมลงอย่างแท้จริง ดังนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้พิจารณามอบรางวัล Legiond' Honneur ซึ่งนับเป็นรางวัลประกาศคุณความดีพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรางวัลหนึ่งของฝรั่งเศสในกับ เฮนรี่ เฟเบอร์ แต่น่าเสียดายว่าเขาได้รับรางวัลเกียรติคุณพิเศษยิ่งนี้เมื่อไม่มีชีวิตแล้ว