อาร์คีมีดีส (Akemedis)
อาร์คีมีดีสเป็นนักประดิษฐ์ นักฟิสิกส์ และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก เขาประดิษฐ์สกรูอาร์คีมีดีส ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้สูบน้ำออกจากเรือ เมื่อสกรูที่ติดกับรูปทรงกระบอกไม้ขนาดยาวหมุนน้ำก็จะถูกส่งไปยังรูปทรงกระบอกและระบายออกที่ข้างบน ปัจจุบันเครื่องมือสูบน้ำโสโครก ระบบชลประทานและเครื่องสับเนื้อให้ละเอียดก็ใช้หลักการของสกรูอาร์คีมีดีส อาร์คีมีดีสยังได้สร้างเครื่องเหวี่ยงกระสุนขนาดใหญ่สำหรับยิงก้อนหินไปยังศัตรูเป็นที่เชื่อกันว่าชาวกรีกใช้เครื่องมือดังกล่าวต่อสู้กับชาวโรมัน เมื่อชาวโรมันได้เข้ายึดซีราคิ้วซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาในซิซิลีเป็นเวลาหลายปี อาร์คีมีดีสได้สร้างกระจกขนาดใหญ่ที่สามารถควบคุมรังสีขนาดใหญ่บนเรือของศัตรูและทำให้เกิดไฟไหม้เรือ เขาได้ประดิษปั้นจั่นที่สามารถยึดเรือและทำให้เรือพลิกคว่ำได้ ซึ่งก็เป็นการใช้ในสงคราม อาร์คีมีดีสได้แสดงให้เห็นว่าเหล็กงัดและลูกรอกสามารถยกของหนัก ๆ ได้อย่างไร้ด้วยกำลังเพียงเล็กน้อย เขามีชื่อเสียงในด้านความรู้คณิตศาสตร์ เขายังตระหนักว่าของแข็งสามารถวัดได้โดยการดูว่ามันได้แทนที่น้ำที่กระฉอกออกมาจากอ่างน้ำแค่ไหน เขาสังเกตว่าระดับน้ำสูงแค่ไหน