มารีและปีแอร์ คูรี (Marie and Pierre Curie)
มารีและปีแอร์ คูรี เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งค้นพบสารที่เรียกว่าเรเดียม เขายังได้พบว่าเรเดียมซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสี มันสามารถขยายออกเป็นรังสีได้ นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ได้ใช้เรเดียมในการค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอม ในปี 1903 ทั้งคู่และนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอีกคน ซึ่งมีชื่อว่า เฮนรี เบคคูเรล ได้รับรางวัลโนเบลทางฟิสิกส์ สำหรับงานของเขาในด้านกัมมันตรังสี มารี คูรี เกิดในโปแลนด์ เมื่อปี ค.ศ.1867 และได้มาศึกษาที่ปารีส เธอได้แต่งงานกับปีแอร์ในปี 1895 ทั้งคู่ได้ทำงานร่วมกันจนกระทั่งปีแอร์ถึงแก่กรรมในปี 1906 โดยถูกรถยนต์ชน ในปี 1911 มารี ได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งที่สองจากการศึกษาทางด้านเคมีของเรเดียม เธอได้เป็นผู้อำนวยการของสถาบันปาสเตอร์และสถาบันคูรี ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเรเดียมเพื่อใช้ในการบำบัดโรคมะเร็ง มารี คูรี ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1934