โมฮันดาส์ คานธี (Mohandas Gandhi)
โมฮันดาส์ คานธี เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียสมัยใหม่ เขาเป็นผู้นำทางการเมืองที่ช่วยให้อินเดียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ เขายังเป็นผู้นำทางวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ เขาพูดต่อต้านสภาพความไม่ยุติธรรมทางสังคมหลายอย่าง เขาต่อต้านการใช้ความรุนแรง เขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดในการทำร้ายสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงจะต้องได้มาด้วยแนวทางสันติ เขาถูกขนานนามว่า มหาตมะ ซึ่งแปลว่า "สัญญาณที่ยิ่งใหญ่"
คานธี เกิดในประเทศอินเดียเมื่อปี 1869 บิดาของเขาเป็นรัฐมนตรีของหลายรัฐในอินเดีย เมื่ออายุได้ 18 ปี คานธีได้เดินทางไปอังกฤษเพื่อศึกษาวิชากฎหมาย เมื่อสำเร็จการศึกษา เขาได้กลับไปยังอินเดียและได้เริ่มรณรงค์เพื่ออิสรภาพของอินเดียในปี 1918 คานธี นำการประท้วงด้วยสันติวิธี ด้วยการอดอาหารหรือปฏิเสธอาหาร โดยถือเป็นแนวทางหนึ่งในการต่อสู้
ในที่สุด อินเดียก็ได้รับอิสรภาพในปี 1947 ประเทศได้ถูกแยกออกเป็น 2 ประเทศคือ อินเดีย และปากีสถาน ในปี 1948 คานธีถูกฆ่าโดยเด็กหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่ง