อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล (Alfred Bernard Nobel)

อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล นักวิศวกรชาวสวีเดน ผู้ค้นพบวิธีทำระเบิดไดนาไมท์ แต่เล็งเห็นความร้ายกาจของมัน เขาจึงตั้งกองทุนเป็นจำนวนเงิน 9,000,000 เหรียญอเมริกัน เป็นรางวัลประจำปี ให้แก่บุคคลซึ่งทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ ในสาขาต่างๆ คือ รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาแพทย์ และสรีรศาสตร์ สาขาวรรณคดี และสาขาสันติภาพ

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และเคมีทำการแจกรางวัลโดยสถาบัน the Royal Academy of Science ในกรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน สาขาแพทย์ แจกรางวัลโดย Karolinska Medical-Chirurgical Institute ในสต็อคโฮม สาขาวรรณคดี แจกโดยสถาบัน the Swedish Academy ในกรุงสต็อคโฮม สาขาสันติภาพ แจกโดย the Swedish Parliament

รางวัลโนเบลประกอบไปด้วย เหรียญทองที่ด้านหน้าเป็นภาพของอัลเฟรด โนเบล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินสด รางวัลนี้ประกาศทุกๆ ต้นปี แต่จะทำพิธีแจกในวันที่ 10 ธันวาคม อันเป็นวันครบรอบวันตายของอัลเฟรด โนเบล

รางวัลโนเบลทำพิธีแจกเป็นครั้งแรกในปี 1901 นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์ก็คือ วิลเฮล์ม คอนราด รืนต์เกิน ผู้ค้นพบรังสีเอกซ์