ยอร์ด ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm)

นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่ต้องพบกับความยากลำบากเกี่ยวกับการศึกษาในวัยเยาว์อันเนื่องจากความยากจน แม้เมื่อเขาได้ค้นพบผลงานอันมีค่าแล้ว ก็ยังมีบางคนไม่เข้าใจ จนเขาได้รับการวิจารณ์อย่างรุนแรง และถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งครูที่เขาสอนอยู่ จนว่างงานไปถึง 6 ปี

ยอร์ด ไซมอน โอห์ม เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.1787 ที่แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน บิดาของเขาเป็นนายช่างกล ที่ให้การสนับสนุนให้ลูกชายได้รับการศึกษาอย่างดี แม้มีฐานะยากจน เมื่อเขาจบการศึกษาแล้วก็ทำงานเป็นครูสอนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง โดยสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

ในสมัยนั้น นักวิทยาศาสตร์ชื่อ ฟอเรย์ได้ค้นพบการไหลของความร้อน ซึ่งโอห์มสนใจมาก เขาจึงนำเอาความคิดนี้มาทดลองกับกระแสไฟฟ้าดู โดยใช้เส้นลวดที่มีขนาดต่างๆ กัน การทดลองของโอห์มพบว่า "ปริมาณไฟฟ้าจะแปรเปลี่ยนไปในทางกลับกันกับความยาวของสายไฟ และจะแปรเปลี่ยนไปในทางตรงกันกับพื้นที่หน้าตัดของสายไฟ" โดยหลักการนี้เองโอห์มจึงสามารถหาค่าของความต้านทางได้โดยตั้งกฎที่เป็นที่มาของกฎของโอห์มว่า "การไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำย่อมเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความต่างศักย์ และเป็นปฏิภาคโดยกลับกันกับความต้านทาน"

โอห์มได้ประกาศความคิดเห็นนี้ในปี ค.ศ.1827 แต่ผลงานของเขาไม่เป็นที่สนใจในประเทศเยอรมันนัก ซ้ำถูกวิจารณ์อย่างรุนแรง แต่ในประเทศอังกฤษเขาได้รับการยกย่องมากจนได้รับเหรียญคอพเลย์ในปี ค.ศ.1841

จากเกียรติที่โอห์มได้รับในต่างแดน ทำให้รัฐบาลเยอรมันเริ่มเห็นคุณค่า และมอบตำแหน่งศาสตราจารย์ให้เขาและยังใช้ชื่อของเขาเป็นหน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้าคือ โอห์มด้วย โดยมีความหมายว่า "กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ไหลผ่านตัวนำภายใต้ความต่างศักย์ 1 โวลต์ ค่าของตัวนำนั้นมีความต้านทาน 1 โอห์ม"

โอห์มถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.1854 รวมอายุได้ 67 ปี