อเล็สซานโดร โวลต้า (Alessandro Volta)

นักฟิสิกส์และเคมีชาวอิตาเลียน ผู้ค้นพบกระแสไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ และเป็นผู้ประดิษฐ์แบตเตอรี่ไฟฟ้า จนได้รับเกียรติให้นำชื่อของเขามาเป็นชื่อหน่วยของการวัดแรงเคลื่อนของไฟฟ้ากระแสคือคำว่า โวลต์

อเล็สซานโดร โวลต้า เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1745 ที่ประเทศอิตาลี เขาเรียนหนังสือเก่งโดยเฉพาะวิชาเคมีและฟิสิกส์ จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ประจำวิชาเคมีและฟิสิกส์ที่บ้านเกิดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 30 ปี และอีก 5 ปี ต่อมาเขาก็ได้เป็นศาสตราจารย์ประจำวิชาปรัชญาธรรมชาติวิทยา

โวลต้าค้นพบว่าในความชื้นระหว่างโลหะนั้นจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลได้ จากการเชื่อมปลายโลหะต่างชนิดทั้ง 2 อันเข้าด้วยกัน จากหลักการนี้โวลต้าเริ่มลงมือประดิษฐ์แบตเตอรี่ไฟฟ้าขึ้น โดยเอาคาร์บอนและสังกะสีมาทำเป็นขั้ว

นอกจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้ว โวลต้ายังประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์อีกมาก เช่น ตะเกียงแก๊ส เป็นต้น

จากผลงานของเขานี้เอง ที่เขาได้รับการยกย่องให้ใช้ชื่อของเขาเป็นชื่อหน่วยวัดแรงเคลื่อนของไฟฟ้ากระแส คือคำว่า โวลต์ นั่นเอง

โวลต้าถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม ค.ศ.1827 ที่อิตาลี เมื่อมีอายุได้ 80 ปี