โธมัส เอดิสัน (Thomas Edison)
โธมัส แอลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก เอดิสัน เกิดในปี 1847 ในวัยเด็ก เอดิสันมีนิสัยอยากรู้อยากเห็น แต่ไม่ชอบไปโรงเรียน เขาได้เรียนรู้อยู่กับบ้านโดยคุณแม่ของเขาเป็นคนสอน เขาเริ่มทำงานได้เมื่ออายุ 12 ปี และในไม่ช้าเขาก็ฝันอยากเป็นนักประดิษฐ์ เขาได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกในปี 1868 และได้เปิดห้องทดลองที่เมนโล ปาร์ค มลรัฐนิวเจอร์ซี่ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเขาสามารถพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ การประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของเอดิสันก็คือหีบเสียง หลอดไฟฟ้า และกล้องถ่ายภาพยนตร์ การค้นพบสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การค้นพบของอุตสาหกรรมใหม่ๆ หลายชนิด เอดิสันถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1931