เลข 13??

 ในยุคต้นๆ ที่กล่าวกันว่าอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ที่เรียกกันว่า
 "The Last Supper" นั้นมีผู้ร่วมโต๊ะพร้อมกัน 13 คน และมีความเชื่อว่าวันศุกร์
 ซึ่งเป็นวันแห่งความโชคร้ายนั้นก็เพราะว่าเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนและเป็นวันที่อดัม
 กับอีฟว์ละเมิดกัดแอปเปิ้ลต้องห้ามของพระผู้เป็นเจ้าในสวนเอเดนจนต้องถูก
 ขับไล่ออกมา และยังเชื่อว่าเป็นวันที่ทั้งอดัมกับอีฟว์ตาย
 อีกด้วย ดังนั้นเมื่อวันศุกร์มาตรงกับวันที่ 13 จึงเหมือนเป็นวันมหาอัปมงคล
 แต่เหล่านี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อในโชคลางเท่านั้น ซึ่งยากที่จะตรวจสอบ
 ถึงต้นตอของความจริง แต่คนก็ยังเชื่อกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เช่น...
 นักเดินเรือจะไม่ยอมออกเรือในวันที่ 13 หรือห้องพักตามโรงแรมต่างๆ ในบางประเทศ
 ไม่ค่อยมีห้องเบอร์ 13 หรือไม่มีชั้น 13 และที่แปลกก็คือ ประเทศตุรกี
 ตัดเลข 13 ออกจากสารบบตัวเลข...