หัวล้านมีกี่ประเภท
 
    1 ทุ่งหมาหลง
-   ด้านหน้าล้านเว้าเข้า มีผมอยู่กลางศรีษะหย่อมเดียวบางๆ รอบศรีษะมีผมบ้าง
 
    2 ดงช้างข้าม
-   มีผมด้านข้าง ส่วนตอนบนไม่มีผม
 
    3 ง่ามเทโพ
-   ด้านหน้าล้านเข้าไปสองข้าง มีผมรอบศรีษะ
 
    4 ชะโดตีแปลง
-   ด้านหน้าและด้านหลังล้าน มีผมตรงกลางเล็กน้อย
 
    5 แร้งกระพือปีก
-   ล้านตั้งแต่หน้าไปจนถึงข้างหลัง มีผมอยู่ข้างๆ
 
    6 ฉีกขวานฟาด
-   ด้านหน้าและบนล้าน เหลืออยู่ด้านข้างและหลัง
 
    7 ราชครึงเครา
-   ล้านหมดศีรษะ เหลือแต่ข้างๆยาวลงมาถึงเครา