ระบบเสียงในโรงภาพยนตร์
 
 ตัวย่อภาษาอังกฤษที่นักดูหนังทั้งหลายคุ้นหูคุ้นตากันดีนั้น เป็นชื่อย่อระบบ
 เสียงและระบบโรงภาพยนตร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
 SRD : Special Recording Digital
 เป็นระบบเสียงดิจิตอล คิดค้นโดยบริษัท Dolby Laboratories Inc.
 การบันทึกเสียงจะบันทึกบนแผ่นฟิล์มระหว่างรูหนามเตย เสียงจะออกมาพร้อมกับ
 ภาพยนตร์โดยอ่านข้อมูลจากจุดที่บันทึกมีทั้งหมด 6 Channel
 ได้แก่ left right centre left-surround right-surround และ subbass
 
 DTS : Digital Theatre System
 เป็นระบบเสียงดิจิตอลที่บันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีรอมและใช้เปิดไปพร้อมกับการฉาย
 ภาพยนตร์ซึ่งต้องมีเครื่องควบคุมให้ภาพและเสียงสอดคล้องกัน ระบบนี้ให้ระบบเสียง
 ที่มีคุณภาพ มีให้เลือกสองแบบคือ แบบ 4 Channel (DTS-S) และ 6 Channel (DTS-6)
 ซึ่งมีหก Channel เหมือน SRD
 
 SDDS : Sony Dynamic Digital Sound
 เป็นระบบเสียงดิจิตอล คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทโซนี่ มีทั้งหมด 8 Channel
 ในการติดตั้งทางโรงภาพยนตร์ต้องเพิ่ม Channel เข้าไปอีก 2 Channel โดยเพิ่มเสียง
 จากลำโพงด้านหน้าตำแหน่งกลางซ้ายและกลางขวา ทำให้เสียงจากภาพยนตร์จอใหญ่มี
 ความลึกและครอบคลุมบริเวณได้มากกว่า ซึ่งทำให้เกิดความเร้าใจในการชมมากขึ้น
 
 THX : Tomilinson Holmoan Experiment
 เป็นระบบโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยและได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดระบบหนึ่งของโลก
 คิดค้นและพัฒนาโดย George Lucus ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Starwars และ
 Tomilison Holman วิศวกรด้านเครื่องเสียงระบบโรงภาพยนตร์ระบบนี้จะมีการตรวจสอบ
 อุปกรณ์ต่างๆภายในโรงโดยจะต้องปูพรมและติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง วัสดุกันเสียง
 สะท้อน และต้องอาศัยวิศวกรด้านเครื่องเสียงตรวจขนาดและแผนผังของโรงภาพยนตร์
 เพื่อวางแผนการจัดวางตำแหน่งของลำโพงและจำนวนลำโพงให้สอดคล้องกับขนาดของ
 โรงภาพยนตร์การที่โรงภาพยนตร์ใดจะติดเครื่องหมาย THX หน้าโรงได้ โรงภาพยนต์
 ดังกล่าวจะต้องได้มาตรฐานและผ่านการตรวจสอบจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์