13 เหตุผลที่ชาวญี่ปุ่นมีความเก่งกาจในด้านการผลิต
 
        1. คนงานได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อขั้นตอนการผลิต
        2. คนงานได้รับการฝึกฝนอบรมในด้านการผลิตและต้องการสร้างผลงานการผลิตที่มีคุณภาพสูง
        3. สินค้าและวิธีการผลิตได้รับการวางแผนไว้อย่างรอบคอบถี่ถ้วนนับตั้งแต่การเริ่มต้น อีกทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังได้รับ
            การแนะนำปรึกษาเป็นอย่างดี ตั้งแต่วิศวกรไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายขายเลยทีเดียว
        4.เครื่องมือการผลิตที่จำเป็นได้ถูกคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นเองภายในบริษัท แทนที่จะซื้อจากภายนอก เพื่อดำรงรักษาคุณภาพและได้ผลิตผลที่ตรง
           ตามข้อระบุในสเป็คทุกประการ
        5.เลือกใช้เฉพาะวัสดุที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น และผู้จำหน่ายก็ได้รับการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานเหล่านี้
        6.ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการจัดเก็บอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
        7.เครื่องมือได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและไม่ใช้งานเกินขีดความสามารถ
        8.เครื่องจักรได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยระบบ การดูแลตรวจตราที่ดีเยี่ยม
        9.ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดสิ้นก่อนที่จะเข้าขั้นวิกฤติ
        10.การเก็บสต็อคจะมีเพียงจำนวนน้อยเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาจำนวนมากเกินสต็อคหรือผลิตสินค้ามากเกินควร
        11.เป้าหมายที่พูดถึงเสมอคือ "ข้อผิดพลาดเป็น 0" และจะไม่มีวันยอมรับข้อผิดพลาดใดใดทั้งสิ้น
        12.ทุกคนจะถูกขอร้องให้ส่งผลสะท้อนกลับเพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ผู้จำหน่ายและคนงานไปจนถึงลูกค้า
        13.ความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างผู้จำหน่ายและลูกค้าจะถูกสืบสานต่อเนื่องและส่งเสริมต่อไปไม่หยุดยั้ง