ประวัติความเป็นมาของพระสยามเทวาธิราช

 ประวัติความเป็นมาของพระสยามเทวาธิราช เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า เมืองไทยมีเหตุการณ์ร้ายเกือบจะต้องเสียอิสรภาพ
มาหลายครั้ง แต่ก็มีเหตุให้รอดพ้นได้เสมอน่าจะมีเทพยดาคอยพิทักษ์
รักษาอยู่ สมควรสร้างรูปเทพยดาองค์นั้นขึ้นไว้สักการบูชา จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ นายช่างเอก ทรงปั้นรูปเทพยดาที่มี
ลักษณะเป็นเทวรูปหล่อยืน หล่อด้วยทองคำทั้งพระองค์ งดงามได้สัดส่วน สูง
ประมาณ 8 นิ้ว ทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์
ซ้ายยกขึ้นจีบพระดรรชนีเสมอพระอุระ องค์พระสยามเทวาธิราชสถิตในเรือนแก้ว
ทำด้วยไม้จันทน์แบบวิมานเก๋งจีน มีคำจารึกที่ผนังเบื้องหลังเป็นอักษรจีน
แปลความว่า เทพยดาผู้สิงสถิตรักษาสยามประเทศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัวทรงถวายพระนามว่า พระสยามเทวาธิราช ปัจจุบันประดิษฐาน ณ
พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง
พระสยามเทวาธิราชเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป
หากจะกล่าวสาบานในศาล จะต้องสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมือง 3 อย่างคือ
ศาลหลักเมือง พระแก้วมรกต และพระสยามเทวาธิราช