ทำไมต้องเป็น กระเป๋ารถเมล์

ตั๋วรถเมล์สมัยก่อนเหมือนแสตมป์
มีรอยปรุะหว่างแผ่นให้สามารถฉีกได้ง่าย คนเก็บเงินจะมีกระเป๋าหนัง
คล้องไหล่ไว้สำหรับใส่ตั๋วรถเมล์
ตั้งแต่นั้นเราเรียกพนังงานเก็บค่าโดยสารว่า กระเป๋ารถเมล์