เบียร์มีกี่ประเภท
 
          เบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลก และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาตั้งแต่สมัยโบราณ (6,000 ปีก่อนศริสตกาล) วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเบียร์ได้แก่ข้าว ซึ่งจะเป็นข้าวอะไรก็ได้ เช่น ญี่ปุ่นใช้ข้าวเจ้า รัสเซียใช้ข้าวไร เยอรมนีและไทยใช้ข้าวบาร์เลย์ นอกจากนี้ข้าวโพดก็ใช้ทำเบียร์ได้ ในแม็กซิโกบางท้องถิ่นก็ใช้ต้นแคกตัส
        กลิ่นและรสเบียร์มาจากดอกฮอป (hop) ซึ่งเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง ถ้าใส่ดอกฮอปจะได้รสขมอย่างอ่อนๆ ของเบียร์ แต่ถ้าหากไม่ใส่ดอกฮอปก็จะได้ไวน์แทน ฮอปที่ปลูกในแต่ละที่ให้รสชาติต่างกันเล็กน้อย ถ้าจะให้ดีต้องมาจากสาธารณรัฐเช็ก ผู้ผลิตเบียร์แต่ละคนจะมีสูตรผสมดอกฮอปต่างกัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเบียร์แต่ละอย่าง
        ประเภทของเบียร์สามารถจำแนกได้ดังนี้
1. เอลเบียร์ (ale beer) มีสีดำอ่อนแต่ขมมาก เพราะใช้ยีสต์ประเภททอปยีสต์ในการหมัก มีกลิ่นของมอลต์หมักด้วยอุณหภูมิที่สูงมากพอสมควร
2. ลาเกอร์เบียร์ (lager beer) ผลิตจากมอลต์ บางครั้งอาจใช้เมล็ดข้าวโพดแทนได้ สีของเบียร์จะไม่เข้ม แอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง เมืองไทยมีเบียร์ประเภทนี้มากที่สุดเนื่องจากรสชาติถูกคอคนไทย ผลิตมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ถ้าหากลดดีกรีแอลกอฮอล์ลงจะกลายเป็นไลต์เบียร์
3. สเตาต์เบียร์ (stout beer) เป็นเบียร์ที่มีสีดำเข้มข้นจัดเป็นเอลเบียร์ประเภทหนึ่ง แต่สเตาต์เบียร์มีรสชาติหวานกว่ามีกลิ่นฉุนของดอกฮอปและมอลต์ชัดเจนกว่า เป็นที่นิยมมากในแถบสหราชอาณาจักร ในเมืองไทยราคาค่อนข้างแพง แต่คอเบียร์ที่มีอายุจะชอบ เพราะเชื่อว่าสเตาต์เบียร์บำรุงสุขภาพมากกว่าเบียร์ประเภทอื่นๆ
4. พอร์ตเตอร์เบียร์ (porter beer) จัดเป็นเบียร์เอลเบียร์ประเภทหนึ่งแต่กลิ่นของดอกฮอปน้อยกว่า รสชาติคล้ายสเตาต์เบียร์ แต่มีรสหวานและมีฟองมากกว่า
5. บ็อกเบียร์ (bock beer) มีรสชาติเช้มข้น หวานนำนิดๆ ในเยอรมนีจะผลิตเบียร์พวกนี้มาก