ที่มาของบันไดเลื่อนและบันไดเลื่อนตัวแรกของไทย
 
บันไดเลื่อน มีวิวัฒนาการมากจาก สายพาน ที่เลื่อนไปได้ ไม่มีจบสิ้น ใช้สำหรับ นำสินค้า
 เลื่อนไปในโรงงาน ต่อมา มีการใช้สายพานนี้ เป็นเครื่องพา นักท่องเที่ยว ขึ้นไปบนหน้าผา
 นั่นเป็นรูปแบบดั้งเดิมของบันไดเลื่อน ที่ไม่มีขั้นบันได
 
สำหรับบันไดเลื่อน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวบันไดจะยึดติดกัน และมี ล้อเลื่อนขึ้นลงได้
 ไปตามรางทางด้านใต้ของตัวบันได ขั้นบันไดจะเลื่อนไปสู่ปลายด้านหนึ่งของบันไดเลื่อนโดยจะลดระดับลง
 จนสุดที่ ปลายบันไดเลื่อนพาผู้ใช้ ขึ้นไปถึง ที่พักบันไดเพื่อเลื่อนกลับมา การทำงานของบันไดเลื่อน
 จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าไว้หมุนเฟืองอันใหญ่เพื่อทำหน้าที่ ฉุดให้ขั้นบันไดเคลื่อนที่ และยังฉุดราวบันได ซึ่งเป็น
 สายพานวิ่งได้รอบให้เคลื่อนที่ตามด้วย สำหรับให้ ผู้ใช้บันไดเลื่อนยึดจับ
 ความเร็วของบันไดเลื่อนประมาณ 40 ฟุตต่อนาที ถึงแม้ว่าลิฟท์
 จะขนคนขึ้นที่สูงกว่าและเร็วกว่า แต่บันไดเลื่อน ก็ยังเป็น สิ่งจำเป็นอยู่
 เพราะ บันไดเลื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทำให้ขนย้ายจำนวนคน
 ได้มากกว่าลิฟท์ในเวลาที่เท่าๆ กัน
 
 ห้างสรรพสินค้า ไทยไดมารู ราชประสงค์ เป็นผู้นำ บันไดเลื่อน
 ตัวแรก เข้ามาในเมืองไทยเปิดบริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2507
 ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ที่ทำการติดตั้งบันไดเลื่อนตัวแรกนี้
 ตั้งอยู่ทางฝั่งศูนย์การค้า เวิร์ลเทรดในปัจจุบัน ต่อมา ห้างก็ได้ย้ายไปอยู่
 ฝั่งตรงข้าม แต่ก็ไม่ทราบว่าเขาได้ย้ายบันไดเลื่อนตัวแรก ไปด้วยหรือไม่
 ปัจจุบัน อาคารห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ถูกทุบทิ้งไปนานหลายปีแล้ว