เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่อง
 
     .เบญจภาคี คือพระเครื่องห้าชนิด ที่ถือว่าเป็น สุดยอด ของพระเครื่อง ได้แก่
 พระสมเด็จ พระนางพญา พระกำแพง พระผงสุพรรณ และพระรอด
 .......พระสมเด็จ คือพระที่ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้าง
 ที่นิยมกันมากก็คือ สมเด็จวัดระฆัง ถ้าหาไม่ได้ ก็อาจใช้ สมเด็จบางขุนพรหม
 แทนได้ พระสมเด็จเป็น พระเนื้อผง สีขาว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อแกร่ง
 เป็นพระที่ได้รับ ความนิยมสุดยอด ว่าเด่นด้าน เมตตามหานิยม แคล้วคลาด
 จากภยันตรายต่าง ๆ และเป็น พระเพียงชุดเดียว ที่ทราบว่า ผู้ใดสร้าง
 มีอายุการสร้าง น้อยที่สุดใน พระเบญจภาคีด้วยกัน
 
 .......พระนางพญา เป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อดิน กรุวัดบางพฐา พิษณุโลก
 เป็นพระสร้างความเด่นเป็นเสน่ห์
 
 .......พระกำแพงนิยม พระซุ้มกอ หรือ พระลีลาทุ่งเศรษฐี เป็นพระกรุของ
 กำแพงเพชร เป็นพระโชคลาภ และคงกระพันชาตรี ถ้าหาพระซุ้มกอไม่ได้ อาจใช้
 พระกำแพงพลูจีบ แทนได้
 
 .......พระผงสุพรรณ เป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยม ยอดตัด เนือ้ดิน พบใน
 กรุพระปรางค์ วัดพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี เด่นในทาง มหาอุด
 เมตตามหานิยม
 
 .......พระรอด กรุวัดมหาวัน ลำพูน มีประวิติเก่าแก่ สร้างในสมัย
 พระนางจามเทวี ครองเมืองลำพูน เด่นในทาง แคล้วคลาด คุ้มภัย
 และมีโชคลาภ