สัญลักษณ์ สื่ออารมณ์ emoticon
 
..วิธีหนึ่ง ที่ช่วยประหยัดเวลา ในการสื่อข้อความ หรืออารมณ์ของผู้เขียนข่าว
 หรือจดหมาย ผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
 คือใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ คำว่า "สัญรูปแสดงอารมณ์" หรือ emoticon
 คณะกรรมการ ญัตติศัพท์ เทคโนโลยี สารสนเทศ แห่งราชบัณฑิตยสถาน
 ได้ให้นิยามนี้ไว้ โดยคำนึงถึงคำว่า "emotion" ซึ่งหมายถึง อารมณ์ และ "icon"
 ซึ่งเคยบัญญัติคำไทยไว้ว่า สัญรูป ซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆ ก็อยู่ในขอบเขตของ
 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ที่จะนำอารมณ์ ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กันและกันนั่นเอง
 เช่น
สัญลักษณ์
ความหมาย
:-)
ยิ้ม
:)
ยิ้ม
:-P
แลบลิ้นให้, แบ่รรร
:-d
ลิ้นเลียปาก
;-)
ยิ้มแย้มขยิบตา
:-I
อืมม์.., ยิ้มแหย, ยิ้มเจื่อน ๆ
:-(
ไม่น่าพอใจ หน้านิ่วคิ้วขมวด
:-t
ฉุนเฉียว
:-D
กำลังหัวเราะ (ใส่คุณ)
:D
หัวเราะ
:'-)
มีความสุข และน้ำตาไหล
:->
ขบขันอยู่บ้าง แต่น้อยกว่า :-)
:-<
เศร้าใจ
(:(
กำลังเศร้ามาก
>;->
ไม่ชอบในสิ่งนั้นจริง ๆ
>;->
เป็นสิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งหยาบคาย
:-\
ตัดสินใจไม่ถูก
:-O
โอ้โฮ, ประหลาดใจ, เป็นนักพูด
8-O
โอมายก๊อต
(-:
ผู้ใช้ถนัดมือซ้าย
:*)
ผู้ใช้เมาเหล้า ขี้เมา
8-)
สวมแว่น
::-)
สวนแว่นสองเลนส์
B-)
สวนแว่นตาโต
8:-)
ผู้ใช้เป็นหญิงตัวเล็ก
:-)-8
เป็นหญิงตัวโต
:-{)
มีหนวด
:-{}
ทาลิปสติก
{:-)
ผมยาวปานกลาง
{(:-)
สวมหมวก
I-I
ง่วงนอน
I-0
กำลังหาว
:-c
ขี้เกียจ
8-I
กระหายอยากรู้
:-7
หน้าบอกบุญไม่รับ
:-p
แลบลิ้น
:-Q
กำลังสูบบุหรี่
:-?
สูบกล้องยาสูบ
:-S
ผู้ใช้เพิ่งกล่าวข้อความไม่ชัดเจน
:-x
ถูกปิดปาก, ถูกเซ็นเซอร์
:-#
ห้ามพูด
(-)
ต้องตัดผม
(:)-)
ชอบดำน้ำ
0-)
ใส่หน้ากากดำน้ำอยู่
:-)X
ผูกไทหูกระต่าย
:-)8
แต่งตัวดี
@:I
ใช้ผ้าโพกหัว
C=:-)
เป็นกุ๊กในครัว
[:-)
สวมหูฟัง (วอล์กแมน)
<:-I
ปัญญาอ่อน
O:-)
ผู้ใช้เป็นนางฟ้า
.-)
มีตาเดียว
:-)~
น้ำลายไหล, พ่นน้ำลาย
:~)
เป็นหวัด
=:-)
ผมตั้งชัน
=):-)
ลุงแซม
-:-)
เป็นพวกพังก์, ผมทรงโมฮอก
+-:-)
เป็นหมอสอนศาสนา
:--}
คุณพูดโกหกเหมือนพินอกกิโอ
<III:III)
อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลายชั้น
:>
คนแคระ
X-)
ผู้ใช้เพิ่งตาย
\\//
มีชีวิตที่ยืนยาวและเจิดจรัส
*<I:-)
ซานตาคลอส

    :-)                   Humor 
    :-):-(                Masks theatrical comments 
    :<)                   For those with hairy lips 
    :<)=                  For those with beards, too 
    :/)                   Not funny 
    '-)                   Wink 
    P-)                   Pirate 
    ;-)                   Wink ][ 
    (@@)          You're kidding! 
    :-"                   Pusing lips 
    :-v                   Another face (speaking), side profile  
    :-V                   Shouting 
    :-w                   Speak with forked tongue 
    :-W                   Shout with forked tongue 
    :-r                   Bleahhh! (sticking tongue out) 
    :=f 
    :-p 
    :-1                   Smirk 
    :-,                    Smirk ][ 
    <:-O                  Eeek! 
    :-*                    Oops! (Covering mouth with hand) 
    :-T                   Keeping a straight face (tight-lipped) 
    :-D                   Said with a smile 
    :-P 
    :-y 
    :-o                   More shouting 
    :-O                   Still more shouting 
    :-{                   Count Dracula 
    =|:-)=                Uncle Sam 
    7:)                   Reagan 
    :-#                   Censored 
    :~i                   Smoking 
    :~j                   Smoking and smiling 
    :/i                   No smoking 
    :-I                   It's something, but I don't know what... 
    :-x                   Kiss, kiss 
    :->                   Another happy face 
    :-(                   Unhappy 
    :-c                   Really unhappy 
    :-C                   Unbelieving (jaw dropped) 
    :-<                   Forlorn 
    :-B                   Drooling (or overbite) 
    :-|                   Disgusted 
    :-?                   Licking your lips 
    <:>==                 A turkey 
    :-):-):-)             Loud guffaw 
    :-J                   Tongue-in-cheek comments 
    :*)                   Clowning around 
    :-8                   Talking out of both sides of your mouth 
    (:-)                  Messages dealing with bicycle helmets 
    @=                    Warning about nuclear war 
    <:-)                  For dumb questions 
    o=                    A burning candle 
    -=                    A doused candle 
    OO                    Headlights on a message 
    :_)                   I used to be a boxer, but it really got my nose 
                          out of joint 
    B-)                   Batman 
    B-|                   Michael Keaton Batman 
    #:-)                  Someone with matted hair 
    :-o                   "Oh, noooooo!" (… la Mr. Bill) 
    #:-o                  Mr. Bill ][ 
    |-(                   Late night messages 
    (:-$                  Ill 
    (:-&                  Angry 
    (:-(                  Very sad 
    (:^(                  Broken nose 
    (:<)                  Blabbermouth 
    :-(=)                 Big teeth 
    &:-)                  Curly hair 
    @:-)                  Wavy hair 
    ?-(                   Black eye 
    *:*                   Message about fuzzy things 
    *:**                  Message about fuzzy things with mustaches 
    %-)                   Broken glasses 
    +<:-|                 Monk/nun 
    {0-)                  Cyclops 
    (:-|K-                Formal message 
    @%&$%&                You know what this means... 
    ||*(                  Handshake offered 
    ||*)                  Handshake accepted 
    <&&>                  Rubber chickens 
    ><><                  Argyle socks 
    2B|^2B                Message about Shakespeare 
    (-_-)                 Secret smile 
    <{:-)}                Message in  bottle 
    <:-)<<|               Message from a space rocket 
    (:-...                Heart-breaking message 
    <<<<(:-)              Message from a hat salesperson 
    (O-<                  A fishy message 
    (:>-<                 Message from a thief: hands up! 
    <I==I)                A message on four wheels 
    :^{                   Another mustache 
    {'                    Alfred Hitchcock 
    @>--->---             A rose 
    #:-o                  Same as previous 
    |-(                   Late night messages 
    :^)                   Messages teasing people about their noses 
    :-%#%                 Messages teasing people about their braces 
    :-{#} 
    (:-$                  Message indicating person is ill... 
    (:-&                  Message indicating person is angry... 
    (:-(                  Message indicating person is VERY sad... 
    (:^(                  Message concerning people with broken noses 
    (:<)                  Message concerning blabber mouths 
    :-(=)                 Message about people with big teeth 
    &:-)                  Message from a person with curly hair 
    @:-)                  Message from a person with wavy hair 
    ?-(                   Message about people with a black eye 
    *:*                   Message about fuzzy things 
    *:**                  Message about fuzzy things with fuzzy mustaches 
    %-)                   Message about people with broken glasses 
    +<:-|                 Message from a monk/nun... 
    %0-)                  Message from cyclops... 
    (:-|K-                Formal message. 
    ...---...             S.O.S. 
    ||*(                  Handshake offered 
    ||*)                  Handshake accepted 
    <&&>                  Message concerning rubber chickens 
    >< ><                 Message about/to someone wearing argyle socks 
    2B|^2B                Message about Shakespeare 
    <%:-)%                Message in a bottle... 
    <:-)<<|               Message from a space rocket... 
    (:-...                Heart-breaking message... 
    <<<<(:-)              Message from a hat sales-man... 
    (O--<                 A fishy message... 
    (:>-<                 Message from a thief: hands up! 
    <I==I)                A message on four wheels 
    %^)                   smile with glasses 
    :-%                   wearing lipstick 
    :-%                   popeye smiling face 
    ;-%                   popeye gets his lights punched out 
    :-]                   biting sarcasm 
    :-[                   biting criticism 
    :%)                   needs a nosejob 
    :=) 
    *<|:-)                Santa Claus (Ho Ho Ho) 
    (-)                   needing a haircut 
    0-)                   wearing scuba mask 
    :-O                   Wow! 
    :- |                  Baboon 
    :-||                  Anger 
    %-%                   Drunk with laughter 
    *:-)                  Bobble hat/baby 
    |-P                   yuk 
    %:-(                  net.flame 
    O|-)                  net.religion 
    8:-I                  net.unix-wizards 
    X-(                   net.suicide 
    E-:-I                 net.ham-radio 
    >:-I                  net.startrek 
    3:o[                  net.pets 
    <:I                   dunce 
    (:I                   egghead 
    @:I                   turban 
    8:-)                  glasses on forehead 
    :-8(                  condescending stare 
    >:-<                  mad 
    _O_                   Rudolf the waving penguin
คำย่อ... 
   B4                              Before 
   BRB                          Be right back 
   CUL8R                     See you later 
   BTW                         By the way 
   FUBAR                * up beyond all recognition 
   FWIW                   For what it's worth 
   FYI                         For your information 
   IMO                        In my opinion 
   IMHO                     In my humble opiniom 
   IOW                       In other words 
   MOF                      Matter of fact 
   NBD                      No big deal 
   OIC                       Oh, I see 
   OTOH                 On the other hand 
   ROFL                  Rolling on floor laughing 
   RSN                    Real soon now 
   <g>                      Grin 
   GD&R               Grinning, ducking, and running 
   GMTA               Great minds think alike 
   HWMBO            He who must be obeyed 
   IAE                     In any event 
   ILU                       I love you 
   IME                      In my experience 
   IMO                      In my opinion 
   RTFM                 Read the * manual 
   SWMBO           She who must be obeyed 
   TIA                     Thanks in advance
   TPTB                The powers that be 
   TTFN                Ta-ta for now 
   WAEF                When all else fails 
   WYSIWYG         What you see is what you get