ทำไมคนเราจึงดื่มน้ำทะเลไม่ได้
นกทะเลและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดจะมีต่อมพิเศษในการขับถ่ายเกลือออกจากร่างกายโดยเฉพาะ นกนางนวลสามารถดื่มน้ำทะเลได้ถึง 1/10 ของน้ำหนักตัว และสามารถขับถ่ายเกลือที่มีมากไปได้ภายในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ถ้ามนุษย์เราต้องดื่มน้ำทะเลในสัดส่วนเท่ากับนกคือ 2 แกลลอน(7.56ลิตร) น้ำจะถูกดูดออกจากร่างกายเนื่องจากความพยายามที่จะกำจัดเกลือที่มีมากเกินไปออกจากร่างกาย ไม่มีสัตว์ชนิดใดมีเกลือสะสมอยู่ในร่างกายได้เกินร้อยละ 0.9 เกลือที่มีมากเกินกว่าปริมาณนี้ จะถูกขับออกมากับปัสสาวะ และไตของมนุษย์ไม่สามารถกำจัดเกลือที่มีอยู่ในปัสสาวะได้เกินกว่าร้อยละ 2.2 ดังนั้น มนุษย์จึงไม่สามารถดื่มน้ำทะเลซึ่งมีเกลือผสมอยู่ถึงร้อยละ 3.5 ได้ ม้าสามารถกำจัดเกลือที่มีอยู่ในปัสสาวะได้เพียงร้อยละ 1.5 เนื่องจากไตไม่มีประสิทธิภาพ ม้าจึงไม่สามารถดื่มน้ำกร่อยซึ่งมนุษย์สามารถดื่มได้