ชื่อเต็มกรุงเทพฯ
 
กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ
นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
 
- คำอ่าน ภาษาไทย -
        กรุงเทบมะหานะคอน อะมอนรัดตระนะโกสิน มะหินทรายุดทะยา
มะหาดิลกพบ นบพะรัดราดชะทานีบูรีรม อุดมราดชะนิเวดมะหาสะถาน อะมอนพิมานอะวะตาน
สะถิด สักกะทัดติยะวิดสะนุกำประสิด
 
- คำอ่าน ภาษาอังกฤษ -
        KRUNGTHEPMAHANAKHON AMONRATTANAKOSIN MAHINTHRAYUTTHAYA
MAHADILOKPHOPNOPPHARATRATCHATHANIBURIROM UDOMRATCHANIWETMAHASATHAN
AMONPHIMAN-AWA-TANSATHIT SAKKATHATIYAWITSANUKAMPRASIT
 
- คำแปลเป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ -
กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา
E : City of Angels, Great City of Immortals,
ท : พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต
    เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้
 
มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์
E : Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the King,
ท : มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ
    น่ารื่นรมย์ยิ่ง
 
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
E : City of Royal Palaces, Home of the Gods Incarnate,
ท : มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา
 
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
E : Erected by Visvakarman at Indra's Behest.
ท : ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้