สูตรเปลี่ยน เซลเซียส - ฟาเรนไฮต์
 
เปลี่ยนองศาเซลเซียสให้เป็นฟาเรนไฮต์ให้คูณด้วย 9 ได้เท่าไรแล้วจึงหารด้วย 5
      จากนั้นบวก 32 ก็จะได้องศาฟาเรนไฮต์
 
สูตรเปลี่ยนองศาฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส
ให้ลบด้วย 32 แล้วคูณด้วย 5 จากนั้นจึง หารด้วย 9