วิธีแปลง พ.ศ.
 
ต้องการทราบคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เอา 543 ลบออกจากพุทธศักราช
ต้องการทราบจุลศักราช (จ.ศ.) เอา 1181 ลบออกจากพุทธศักราช
ต้องการทราบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เอา 2324 ลบออกจากพุทธศักราช