ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 
 
 
 
ปริมาณ
สัญลักษณ์
หน่วย
ตัวย่อ
คำอธิบาย
ความต่างศักย์
V
โวลต์
V
แบตเตอรี่/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างความต่างศักย์ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ในวงจร
กระแสไฟฟ้า
I
แอมแปร์
A
กระแสไฟฟ้า คือ การไหลของอนุภาคที่มีประจุ ซึ่งโดยปกติได้แก่ อีเล็กตรอน
ความต้านทานไฟฟ้า
R
โอห์ม
W
ความต้านทานไฟฟ้า หมายถึง ระดับที่ตัวนำไฟฟ้าสามารถต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าได้
พลังงาน
E
จูล
J
พลังงาน 1 จูล หมายถึงกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ไหลผ่านความต้านทาน 1 โอห์ม ใน 1 วินาที
กำลัง
P
วัตต์
W
กำลัง หมายถึง อัตราที่ไฟฟ้าถูกใช้ 1 วัตต์ เท่ากับ 1 จูลต่อวินาที
ประจุไฟฟ้า
Q
คูลอมบ์
C
คูลอมบ์ หมายถึง ประจุที่ถูกกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ขับให้เคลื่อนที่ไปได้ 1 วินาที
           
  หน่วยพลังงาน  
สนามพลังแม่เหล็ก
 
หน่วย
เทียบเท่าจูล
สนามพลัง
เทสลา (T) (หน่วยวัดของสนามพลังแม่เหล็ก)
วัตต์ (W) 1 จูล/วินาที สนามพลังที่อ่อนที่สุด
0.000000000008 T
แรงม้า (Hp) 2,600,000 จูล สนามพลังแม่เหล็กของโลก
0.00003 T
แคลอรี (Kcal) 4,184 จูล สนามพลังแม่เหล็กที่มีกำลังสูง
1 T
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 3,600,000 จูล สนามพลังแม่เหล็กที่แรงที่สุด
30.1 T

นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ
เจมส์ จูล นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ (มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1819-1889) ได้ตั้งชื่อของหน่วยพลังงานของระบบเอสไอตามชื่อของเขา เราเป็นผู้ค้นพบกฎแรกของวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ (กฎทรงพลังงาน)

แบลส์ ปาสคาล ตั้งชื่อหน่วยของความดันตามชื่อเขา : 1 ปาสคาล เท่ากับ 1 นิวตันต่อตารางเมตร
ไฮน์ริช เฮิรตซ์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้แสดงให้เห็นว่าคลื่นวิทยุมีอยู่จริงในธรรมชาติ ซึ่งหน่วยของความถี่ของคลื่นมีชื่อเรียกว่า เฮิรตซ์ (Hz)
เบกเคอเรล อองตวน นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส เป็นที่รู้จักในเรื่องการค้นพบกัมมันตภาพรังสี และหน่วยที่ใช้วัดการแพร่รังสี คือ เบกเคอเรล (Bq)
ไอแซก นิวตัน หน่วยของแรง (ที่ต้องใช้ในการเร่งความเร็วของมวล 1 kg ให้มีความเร็ว 1 m/sec) เรียกว่า นิวตัน (N)