รหัสมอร์ส
 
วิธีสากลที่ใช้สื่อตัวอักษร
ตัวอักษร
รหัส
ตัวอักษร
อ่านว่า
A
._
A
แอลฟา
B
_...
B
บราโว
C
_._.
C
ชาร์ลี
D
_..
D
เดลตา
E
.
E
เอกโค
F
.._.
F
ฟอกซ์ทรอต
G
_ _ .
G
กอล์ฟ
H
....
H
โฮเต็ล
I
..
I
อินเดีย
J
._ _ _
J
จูเลียต
K
_._
K
กิโล
L
._..
L
ลิมา
M
_ _
M
ไมค์
N
_.
N
โนเวมเบอร์
O
_ _ _
O
ออสการ์
P
._ _.
P
ปาปา
Q
_ _._
Q
ควีเบก
R
._.
R
โรมิโอ
S
...
S
เซียร์รา
T
_
T
แทงโก
U
.._
U
ยูนิฟอร์ม
V
..._
V
วิกเตอร์
W
._ _
W
วิสกี
X
_.._
X
เอกซ์เรย์
Y
_._ _
Y
แยงกี
Z
_ _..
Z
ซูลู