ดาวเคราะห์ชั้นใน
 
 
 
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (ล้าน km)
57.9
108.2
149.6
227.9
เส้นผ่านศูนย์กลาง (km)
4,878
12,103
12,756
6,786
คาบการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์
87.97 วัน
224.70 วัน
365.26 วัน
686.98 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง
58 วัน 16 ชม.
243 วัน 14 ชม.
23 ชม. 56 นาที
24 ชม. 37 นาที
อุณหภูมิพื้นผิว (C)
-180 - 430
465
-70 - 55
-120 - 25
จำนวนบริวาร
-
-
1
2
เนื้อสาร (โลก = 1)
0.055
0.81
1
0.11
ความหนาแน่น (น้ำ = 1)
5.43
5.25
5.52
3.95
อื่นๆ
เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วสูงสุด
มีบรรยากาศที่หนาทึบด้วยเมฆของกรดกำมะถัน
 
สีแดงของดาวอังคารเกิดจาดสนิมของเหล็ก

* ดาวเคราะห์ชั้นในและชั้นนอกถูกแบ่งโดยแถบของดาวเคราะห์น้อย


 
 
ดาวเคราะห์ชั้นนอก
 
 
 
 
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ดาวพลูโต
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (ล้าน km)
778.3
1,427
2,871
4,497
5,914
เส้นผ่านศูนย์กลาง (km)
142,984
120,536
51,118
49,528
2,284
คาบการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์
11.86 ปี
29.46 ปี
84.01 ปี
164.79 ปี
248.54 ปี
คาบการหมุนรอบตัวเอง
9 ชม. 55 นาที
10 ชม. 40 นาที
17 ชม. 14 นาที
16 ชม. 7 นาที
6 วัน 9 ชม.
อุณหภูมิพื้นผิว (C)
-150 ที่ระดับเหนือเมฆ
-180 ที่ระดับเหนือเมฆ
-210 ที่ระดับเหนือเมฆ
-210 ที่ระดับเหนือเมฆ
-220
จำนวนบริวาร
16
18
15
8
1
เนื้อสาร (โลก = 1)
318
95.18
14.5
17.14
0.0022
ความหนาแน่น (น้ำ = 1)
1.33
0.69
1.29
1.64
2.03
อื่นๆ
เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด ในระบบสุริยะ สามารถบรรจุโลกได้ 1,300 ดวง
วงแหวงของดาวเสาร์ ประกอบด้วยน้ำแข็งปกคลุมก้อนหินดินและฝุ่น เป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่น้อยที่สุด และสามารถลอยยู่บนน้ำได้
เป็นดาวที่มีแกนหมุนเอียงมาก ที่สุดคือเอียง 98 องศากับแนวตั้งฉาก ของระนาบทางโคจรรอบดวงอาทิตย์
มีกระแสลมพัดด้วยความเร็วสูงถึง 2,000 km/h
เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ริบหรี่ที่สุด เย็นที่สุด และมีความหนาแน่นสูงในหมู่ ดาวเคราะห์ชั้นนอก