แสงมาจากไหน
แสงนั้นเกิดจากอนุภาคของอะตอม ที่เคลื่อนที่ไปมาอย่างต่อเนื่อง และในระหว่างที่เคลื่อนที่ อะตอมเหล่านั้นจะมีการปะทะกันแล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงาน พลังงานบางส่วนกระจายออกมาทางอะตอม อยู่ในรูปของรังสีที่ประกอบไปด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง คลื่นวิทยุ รังสีเอกซเรย์ รังสีแกมม่า) ซึ่งตาเรามองเห็นได้ แสงที่ให้ความสว่างแก่โลกเรานั้นมาจากดวงอาทิตย์ แสงของดวงจันทร์ก็เป็นแสงของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนมาจากดวงจันทร์สู่โลกอีกทีหนึ่ง ส่วนแสงตามธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกก็มาจาก ไฟ ฟ้าแลบ หรือวัตถุเรืองแสงบางชนิด ปัจจุบันมนุษย์สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดแสงได้มากมาย โดยเฉพาะแสงที่เกิดจากไฟฟ้าและก๊าซต่างๆ