กระแสลมเกิดจากอะไร
กระแสลมที่พัดมาสัมผัสตัวเรา ไม่ว่าจะผ่านเข้ามาทางประตูหน้าต่าง กระแสลมเหล่านี้เกิดขึ้นจากการนำความร้อนเป็นสาเหตุสำคัญ กล่าวคือเมื่ออากาศในบ้านหรือในห้องเราร้อนมันจะลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนอากาศที่อยู่บริเวณรอบๆ ก็จะพัดเข้ามาแทนที่ ดังนั้นหากเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่านายช่างทั้งหลายจึงสร้างบ้านให้มีช่องระบายอากาศอยู่เบื้องบน เพื่อความร้อนจะได้ระบายออกไปได้ แล้วอากาศเย็นจะพัดเข้ามาแทนที่ทางหน้าต่าง ทำให้เรารู้สึกเย็นสบาย