ปีแสงคืออะไร
แสงที่ส่องมาจากดวงดาวต่างๆ ที่อยู่บนฟากฟ้านี้ทำให้เรามองเห็นได้นั้น แท้ที่จริงแล้วแสงเหล่านี้อยู่ไกลจากโลกเรามาก และไม่มีหน่วยวัดใดๆ ที่จะสะดวกในการวัดความยาวไกลของดวงดาวเหล่านั้น ที่อยู่ไกลจากโลกของเราออกไปนักดาราศาสตร์จึ้งกำหนดหน่วยวัดชนิดหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า ปีแสง ปีแสงเป็นระยะทางที่แสงเดินทางได้ภายใน 1 ปี ลองคำนวณดูก็ได้ว่า 1 ปีแสงนั้นมีความยาวเท่าไร เมื่อ 1 วินาที แสงเดินทางได้ 300,000 กิโลเมตร ใน 1 ปีจะมี 31,536,000 วินาที ดังนั้นแสงจะเดินทางได้ประมาณ 9,460,800,000,000 กิโลเมตรใน 1 ปีแสง