เรามองเห็นสิ่งของต่างๆ เป็นภาพสามมิติได้อย่างไร
การที่เรามองเห็นภาพต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นภาพสามมิติได้เป็นเพราะว่าเรามีสองตา ตาแต่ละข้างจะมองเห็นที่จุดต่างๆ ของวัตถุแตกต่างกันไป ทำให้เราสามารถมองเห็นจุดต่างๆ ของวัตถุได้อย่างทั่วถึง ถ้าหากเรามีเพียงตาเดียว เราจะมองเห็นภาพต่างๆ เพียงสองมิติเท่านั้น