เราจะเดินทางให้เร็วเท่าแสงได้หรือไม่
จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์พบว่า วัตถุใดก็ตามที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าแสง เวลาที่เรามีอยู่ตามปกติจะช้าลงกว่าเดิม ฟังดูแล้วเหมือนนวนิยายวิทยาศาสตร์ แต่มันเป็นความจริง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าให้นักบันอวกาศวัยกลางคนคนหนึ่งเดินทางไปกับยานอวกาศ ที่มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสง ในขณะที่เราเดินทางไปนั้น เขามีลูกชายอยู่ 1 คน เขาไปหลายปี เมื่อเขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเขาลงมาจากยานอวกาศ ลูกชายของเขาที่มารอรับเขาอยู่นั้นกลายเป็นคนแก่ ในขณะที่ตัวนักบินอวกาศเองสังขารยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก แต่นี่คือหลักการซึ่งเกิดขึ้นได้หากมนุษย์สามารถเดินทางได้เร็วเท่ากับความเร็วของแสง