เครื่องฉายภาพยนตร์ทำงานอย่างไร
เครื่องฉายภาพยนตร์จะสามารถฉายภาพยนตร์ให้เราดูได้นั้น จะต้องมีฟิล์มภาพยนตร์เสียก่อน ฟิล์มภาพยนตร์เป็นชุดของภาพที่มีขนาดเล็กจำนวนหลายภาพ เมื่อเราจะถ่ายภาพที่กำลังเคลื่อนไหว เช่นม้ากำลังวิ่ง ฟิล์มที่ถ่ายภาพม้านั้นจะต้องมีจำนวนหลายภาพ ถ้าเป็นกล้องสมัยใหม่จะถ่ายภาพได้มากถึง 18 ภาพ/วินาที เมื่อได้ฟิล์มภาพยนตร์มาเรียบร้อยแล้ว จะนำเข้าเครื่องฉายภาพยนตร์ ซึ่งภายในจะมีหลอดฉาย ฉายผ่านเลนส์ขยายอีกทีหนึ่ง ฟิล์มจะวิ่งผ่านระหว่างหลอดฉายกับเลนส์ขยายแล้วภาพก็จะถูกส่งไปปรากฏบนจอ ในขณะที่ฟิล์มวิ่งผ่านเครื่องขยายนั้นก็จะใช้ความเร็วเท่ากับความเร็วของภาพที่ได้จากการใช้กล้องถ่าย ทำให้เราเห็นภาพบนจอเหมือนกับภาพที่เคลื่อนไหวจริงๆ