อะไรที่เบากว่าอากาศ
สิ่งที่เบากว่าอากาศคือ ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮีเลียม เราจะเห็นได้ว่าเมื่อบรรจุก๊าซทั้งสองนี้เข้าไปในลูกโป่งหรือลูกบอลลูนเมื่อเราปล่อยลูกโป่งหรือลูกบอลลูนออกไป มันจะลอยขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าก๊าซทั้งสองชนิดนี้มันเบากว่าอากาศ โดยปกติแล้วจะไม่นิยมบรรจุก๊าซไนโตรเจนในบอลลูน เพราะมันจะลุกไหม้ได้ง่าย จึ้งใช้ก๊าซฮีเลียมแทน หลายคนคงนึกค้านในใจว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นเครื่องบินต่างๆ ที่บินอยู่ได้ในอากาศได้อย่างไร แท้ที่จริงแล้วเครื่องบินไม่ได้เบากว่าอากาศ แต่ที่มันอยู่ได้เพราะมีอากาศพัดผ่านปีกของมันแล้วทำให้เกิดแรงยกขึ้น