ภาพซ้อนคืออะไร
ปกติแล้วสายตาของเราเมื่อมองเห็นวัตถุต่างๆ จะใช้เวลาเพียงนิดเดียว แล้วภาพที่เห็นนั้นก็จะถูกส่งไปยังสมองทำให้เกิดการรับรู้ว่า เราเห็นอะไร แต่ถ้าหากสิ่งที่เรากำลังมองอยู่นั้น มันกำลังหมุนอย่างเร็ว เราจะเห็นภาพนั้นไม่ค่อยชัด ในเรื่องการถ่ายรูป เราหลายคนก็คงจะเคยเห็นภาพซ้อนกันมาบ้างแล้ว ภาพซ้อนเกิดขึ้นมาเมื่อเราถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แต่บังเอิญที่แฟลชที่เราใช้นั้นมันเร็วกว่าอัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ ภาพที่ถ่ายออกมาจึงเป็นหลายภาพซ้อนกัน แต่ถ้าหากว่าไฟแฟลชที่เราใช้มันพอดีกับความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ภาพที่เราได้ก็เป็นปกติ