ทำไมสัตว์แต่ละชนิดจึงมีตำแหน่งของลูกตาที่อยู่บนศีรษะแตกต่างกัน
การที่สัตว์แต่ละชนิดมี ตำแหน่งตาบนศีรษะแตกต่างกันเป็นเพราะวิถีชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันเช่น สัตว์บางชนิดมีลูกตาอยู่ข้างหน้าศีรษะโดยตรง สัตว์จำพวกนี้ต้องการที่จะใช้ตาเพื่อการล่าเหยื่อ สามารถกะระยะห่างจากตัวของมันเองไปยังเหยื่อได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เช่น แมว สุนักจิ้งจอก นกเค้าแมว เป็นต้น ส่วนพวกกระต่ายซึ่งเป็นสัตว์ที่ต้องถูกล่าเป็นอาหารของสัตว์อื่นเป็นประจำ จึ่งมีลูกตาอยู่ข้างๆ เพื่อที่จะสามารถมองเห็นได้รอบด้านอย่างทั่วถึง ทั้งด้านข้าง ด้านหน้า ห้านหลัง ส่วนกบและฮิปโปโปเตมัสจะมีตาอยู่บนศีรษะ เพราะมันต้องการใช้มองขึ้นมาข้างบนในขณะที่แช่อยู่ในน้ำ