เอกซ์-เรย์คืออะไร
รังสีเอกซ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปของแสง เป็นคลื่นสั้นที่มีความถี่สูงและมีพลังงานมากด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้นี่เอง รังสีเอกซ์จึงสามารถผ่านหรือเจาะทะลุเข้าไปในวัตถุที่เป็นของแข็งได้ ยิ่งวัตถุใดก็ตามมีความหนาแน่นน้อย รังสีเอกซ์ก็ยิ่งผ่านเข้าไปได้ง่าย นักวิทยาศาสตร์จึงได้นำรังสีเอกซ์มาใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ และทางโบราณคดี โดยใช้หลักการว่า เมื่อเราฉายรังสีเอกซ์ผ่านเข้าไปในวัตถุใดก็ตามก็จะมีภาพของวัตถุนั้น ติดอยู่บนฟิล์ม โดยเฉพาะในวงการแพทย์เท่านั้น รังสีเอกซ์จะช่วยให้แพทย์ได้มองเห็นส่วนต่างๆ ในร่างกายที่แพทย์ต้องการตรวจ เช่น กระดูกหัก เนื้องอก หรือ การเจ็บป่วยอื่นๆ ที่แพทย์ต้องการทราบ โดยดูจากแผ่นฟิล์ม