คำว่าฟลูออเรสเซนต์หมายความว่าอย่างไร
เราใช้ประโยชน์มากมายจากฟลูออเรสเซนต์ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดแสงสว่างในหลอดไฟฟ้า หรือการที่เราใช้ฟลูออเรสเซนต์ทาตามป้ายข้างทาง ทำให้รถที่วิ่งในเวลากลางคืน เมื่อส่องไฟไปกระทบทำให้มองเห็นทางได้อย่างชัดเจน ความหมายของฟลูออเรสเซนต์ก็คือ วัตถุซึ่งเรืองแสงที่สามารถดูดแสงของความยาวคลื่นหรือสี แล้วปล่อยแสงของความยาวคลื่นหรือสีที่แตกต่างกันออกมา หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เราเห็นนั้น เป็นหลอดแก้วบางๆ ที่ภายในฉาบด้วยสารเรืองแสง และบรรจุด้วยก๊าซซึ่งสามารถปล่อยรังสีอุลตราไวโอเลตได้เมื่อมีความดันไฟฟ้าเข้าไปในหลอด รังสีอุลตราไวโอเลตนี้จะเปลี่ยนแสงทำให้เราเห็นเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เรืองแสงได้