ไฟฟ้ามาจากไหน
เราทุกคนยอมรับว่า ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งต่อชีวิตของเรา เราใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดแสงสว่าง หุงหาอาหาร ทำเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ใช้ในการขนส่งโดยเฉพาะการสื่อสารต่างๆ แม้กระทั่งการผลิตในด้านเศรษฐกิจ ก็ล้วนใช้ไฟฟ้าเป็นตัวประกอบที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกัน หลายคนคงสงสัยว่าไฟฟ้ามาจากไหน และเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเราได้รับไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าจากสายไฟที่มีหม้อแปลงปรับให้เหมาะกับที่เราต้องการใช้ ไฟฟ้าเกิดจากการใช้เครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบด้วยแกนเหล็ก ซึ่งพันด้วยขดลวดขนาดใหญ่ ขดลวดจะหมุนโดยใช้พลังงานจากพลังน้ำ การเผาไหม้ถ่านหิน หรือมาจากพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะใช้พลังงานประเภทไหนผลิตไฟฟ้า แล้วก็ต่อสายไฟฟ้า ให้ไฟฟ้าไหลไปยังบ้านผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการต่อไป