เสียงสะท้อนคืออะไร
เมื่อเราตะโกนในทุ่งกว้าง ในห้องว่างที่มีขนาดใหญ่ ในถ้ำ ในอุโมง ในหุบเขา เราจะได้ยินเสียงสะท้อนกลับหรือเสียงก้องเกิดขึ้น เสียงสะท้อนหรือเสียงก้อง เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากการที่เสียงของเราไปกระทบกับวัตถุต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่เช่น ฝาผนัง อุโมง หรือวัตถุอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว แล้วสะท้อนกลับมายังหูของเรา และสะท้อนกลับไปกลับมาหลายๆ ครั้งลักษณะของเสียงสะท้อนนั้นเหมือนๆ กับการสะท้อนของแสงที่เราส่องไปที่กระจก เพียงแต่คลื่นเสียงสะท้อนช้ากว่าเท่านั้นเอง