คาร์บอนมอนนอกไซด์คืออะไร
คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นก๊าซพิษ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของก๊าซคาร์บอน 1 อะตอม กับก๊าซออกซิเจน 1 อะตอม คุณสมบัติที่สำคัญของก๊าซนี้ก็คือ ไม่มีสี แต่มีกลิ่นเหม็นมาก การที่ก๊าซนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ก็เพราะว่า เมื่อก๊าซนี้เข้าไปในร่างกายของเราแล้ว มันจะไปรวมตัวตามเส้นเลือด และจะรวมตัวกับฮีโมโกลบิลกับเม็ดเลือดแดง ทำให้ฮีโมโกลบิลไม่สามารถนำก๊าซออกซิเจนไปที่สมองได้ ทำให้เราหมดสติและตายได้ หากไม่มีการพยาบาลให้ทันท่วงที ก๊าซพิษนี้จะพบมากในบริเวณที่เป็นแหล่งขุดเจาะถ่านหิน หรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น