คาร์บอนไดออกไซด์คืออะไร
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่พบโดยทั่วไปในอากาศซึ่งในแต่ละโมเลกุลของก๊าซนี้จะมีอะตอมของก๊าซออกซิเจนมากกว่า 1 อะตอม ทำให้ก๊าซนี้มีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ ในขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ พืชได้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการปรุงอาหาร ร่วมกับน้ำและแสงแดด ทำให้เกิดขบวนการสังเคราะห์แสงขึ้น คุณสมบัติที่สำคัญของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ เป็นก๊าซที่หนัก ไม่เผ่าไหม้ ดังนั้นจึงใช้ประโยชน์จากก๊าซนี้ในการดับเพลิงด้วย