ขณะรับประทานอาหารควรดื่มน้ำหรือไม่
ความเชื่อที่ว่า การดื่มน้ำในขณะรับประทานอาหารทำให้เกิดโทษนั้นไม่เป็นความจริง เพราะนักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่า น้ำย่อยที่จางลงเพราะมีน้ำปนอยู่ด้วยนั้นสามารถย่อยอาหารได้ดีเท่าๆ กับน้ำย่อยที่ไม่มีน้ำปนอยู่ด้วย การดื่มน้ำในขณะที่รับประทานอาหารนั้น ทำให้เกิดผลเสียขึ้นอย่างหนึ่งคือ ในขณะรับประทานอาหาร ถ้าหากไม่ดื่มน้ำแล้วเราต้องเคี้ยวอาหารจนละเอียดเสียก่อนจึงกลืนลงไปได้ แต่ถ้าเราดื่มน้ำในขณะรับประทานอาหาร เราอาจกลืนอาหารที่ยังเคี้ยวไม่ทันละเอียดลงไปได้เพราะมีน้ำช่วยอยู่ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้อาหารที่เรากลืนลงไปยังไม่ทันคลุกเคล้ากับน้ำลาย ซึ่งทำหน้าที่ย่อยอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลได้ดี อาจทำให้เกิดโทษขึ้นได้ เพราะฉะนั้น แม้จะดื่มน้ำในขณะรับประทานอาหาร ถ้าเคี้ยวอาหารในละเอียดพอสมควรแล้ว ก็ไม่ทำให้เกิดผลเสียอะไร แต่กลับจะช่วยให้ย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำไป